Nominaties voor de energiemaatschappij met de beste ervaringen van 2014
vrijdag, 31 oktober 2014 09:09

Oxxio ervaringen zijn het besteDe nominaties voor de energiemaatschappij met de beste ervaringen van 214 zijn bekend. De Oxxio ervaringen zijn de afgelopen maanden sterk verbetert.

Nominaties energie ervaringen

Het kalenderjaar komt over een aantal maanden tot een einde. Uiteraard is het belangrijk om de ervaringen over energiemaatschappijen te bekijken. Onderbouwde ervaringen zijn zeer belangrijk.

Ervaringen helpen nieuwe consumenten met het kiezen van een energiemaatschappij. Oxxio ervaringen kunnen een consument die twijfelt, toch doen kiezen voor deze energiemaatschappij. De nominaties voor de beste energiemaatschappij met de beste ervaringen zijn gebaseerd op onderbouwde ervaringen.

Negatieve ervaringen meer aanwezig

Uiteraard zullen ontevreden klanten de ervaringen met een energiemaatschappij eerder online posten dan tevreden klanten daarom is het beter niet alleen uit te gaan van negatieve ervaringen. Onlangs zijn er minder negatieve ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij geplaatst.

Onlangs zijn meer positieve ervaringen over Oxxio geplaatst. Veel consumenten zijn tevreden met de verschillende acties die Oxxio te bieden heeft. Deze acties waren voorheen de reden van een aantal slechte Oxxio ervaringen. Meerdere consumenten klaagde over een te laat ontvangen tablet.

Nederlandse energiemaatschappij ervaringen

Hoewel de Oxxio ervaringen beter zijn geworden is dit niet gebeurd bij de Nederlandse Energiemaatschappij. Hier zijn meerdere ervaringen negatief, maar het jaar is nog niet voorbij en daarom kan deze energiemaatschappij dit verbeteren. Als de Nederlandse Energiemaatschappij zichzelf meer inzet voor haar klanten kan deze energiemaatschappij zeker de beste worden.

Oxxio ervaringen

Oxxio ervaringen positief

Zoals eerder vermeldt zijn de Oxxio ervaringen beter geworden het afgelopen jaar. Hierdoor is Oxxio momenteel genomineerd voor de beste energiemaatschappij met de beste ervaringen van 2014. Hoewel de positieve Oxxio ervaringen een goede reden is om over te stappen heeft de energiemaatschappij ook een groot aantal aanbiedingen voor nieuwe klanten.

Andere nominaties

De ervaringen met Eon zijn globaal hetzelfde gebleven. Veel consumenten hebben vertrouwen in deze energiemaatschappij, hierdoor zijn de ervaringen met Eon over het algemeen positief. Hierdoor is Eon genomineerd voor de beste energiemaatschappij met de beste ervaringen.

Echter zijn er altijd slechte ervaringen maar Eon probeert deze meestal zo goed mogelijk te verhelpen. Hierdoor is Eon ook genomineerd voor de beste energiemaatschappij met de beste ervaringen van 2014.

Electrabel is ook genomineerd voor de beste energiemaatschappij met de beste ervaringen. Hoewel de ervaringen met Electrabel gemiddeld zijn, heeft deze energiemaatschappij een zeer laag tarief en een laag vastrecht waardoor deze energiemaatschappij interessant is voor kleinverbruikers.

Ervaringen op andere websites

Om een concreet beeld op te stellen van de ervaringen van de energiemaatschappijen zijn de recensies van twee andere bekende websites meegerekend. Hieronder is een overzicht van de ervaringen van de consumentenbond en Vereniging eigen huis.

Consumentenbond Vereniging eigen huis Energie ervaringen
7,1 7,5 6,5
6,7 7,3 6,7
6,9 7,3 6,3
6,4 7,2 6,9

De cijfers zijn gebaseerd op het gemiddelde van onderbouwde ervaringen. Als de ervaringen met de energiemaatschappij niet volledig onderbouwd zijn, zal deze niet meegerekend worden. Een volledige onderbouwing geeft inzicht waarom de problemen zijn ontstaan.

Verwachte uitslag beste energiemaatschappij met de beste ervaringen van 2014

De verwachte uitslag van de beste energiemaatschappij met de beste ervaringen van 2014 zal plaatsvinden in januari 2015. Tussen oktober en januari kan veel gebeuren omtrent ervaringen en aanbiedingen waardoor elk van de genomineerde energiemaatschappijen tot de beste kan worden gekroond. Door de trend in positieve Oxxio ervaringen is Oxxio momenteel de grootste kansmaker op de titel.

 

 
Ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij positiever
dinsdag, 23 september 2014 15:20

Nieuw product zorgt voor betere ervaringen met de Nederlandse EnergiemaatschappijDe ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij zullen in de toekomst verbeteren. De slimme thermostaat Anne zal consumenten helpen besparen in het energieverbruik.

Nederlandse Energiemaatschappij

De Nederlandse Energiemaatschappij heeft altijd aanbiedingen voor nieuwe en bestaande klanten. Bij een éénjarig vastcontract krijgt de consument € 110,- korting op de eindafrekening. De korting bij de Nederlandse Energiemaatschappij heet "kom erbij bonus". De bonus lijkt een geld bedrag bij het overstappen te zijn. Echter wordt de bonus pas verrekend bij het opstellen van de eindafrekening.

Het is belangrijk dat alle openstaande betalingen betaald zijn zodra de Nederlandse Energiemaatschappij de eindafrekening opstelt. Als men niet alles betaald vervalt de korting, hierdoor kan de eindafrekening duurder uitvallen. Negatieve ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij komen vaak voort uit dit misverstand met de voorwaarden.

De nieuwe slimme thermostaat

De Nederlandse Energiemaatschappij heeft een nieuw product gelanceerd. Het product heet "Anna". Anna is een slimme thermostaat en zal voor veel besparing in het huis zorgen. Een sterk punt van Anna is dat deze slimme thermostaat leert van de omgeving.

Deze slimme thermostaat is gemaakt in Nederland en voor Nederland. In Nederland wordt gebruik gemaakt voor het OpenTherm protocol. Dit wordt gebruikt in 95% van de CV ketels in Nederland. Anna zal de ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij positiever maken.

Anna bespaard energie

Het OpenTherm protocol is een energie besparend systeem. Eén thermostaat werkt als de baas en alle andere apparaten volgen wat deze thermostaat zegt. Hierdoor is het mogelijk centraal de temperatuur te regelen. Andere systemen in het buitenland gebruiken een aan/uit systeem waarbij de ketel dus vaak moet opwarmen.

Bij het OpenTherm protocol blijft de CV ketel aanstaan. De slimme thermostaat leert van de gebruiker en past hiermee de voorkeuren aan. De gebruiker kan zelf kiezen hoeveel invloed Anna heeft op deze besparing door middel van verschillende standen.

Positieve ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij

Anna zal helpen de ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij te verbeteren. De nieuwe thermostaat van de Nederlandse Energiemaatschappij is niet gratis. Anna zal € 3,99 per maand kosten voor alle consumenten.

Het is niet verplicht energie af te nemen bij de Nederlandse Energiemaatschappij om gebruik te maken van Anna. Anna zal dus de ervaringen met de Nederlandse Energiemaatschappij en andere leveranciers positiever maken in de toekomst.

 

 

 
Veelal negatieve ervaringen met energie direct
woensdag, 27 augustus 2014 12:00

Ervaringen met Energie DirectDe ervaringen met Energie Direct zijn vooral negatief door administratieve fouten. Daarnaast is de eindafrekening vaak onduidelijk.

Ervaringen met Energie Direct

Uit recente ervaringen met Energie Direct blijkt dat veel fouten worden gemaakt omtrent het energie verbruik. Vaak worden de originele energie standen niet goed overgenomen. De fouten zijn vooral administratieve fouten, maar Energie Direct wil vaak ook niet meewerken aan een oplossing. In meerdere gevallen blijkt de eindafrekening niet correct te zijn. Door deze administratieve fouten krijgen consumenten een negatieve ervaring met Energie Direct.

Daarnaast krijgen consumenten tijdens email contact vergoedingen toegezegd die later niet meer geldig zijn omdat het niet officieel was toegezegd. Dit geldt ook voor het doorgeven van onjuiste meterstanden, wel reactie dat het aangepast is maar dan past Energie Direct het niet aan op de eindafrekening.

Onduidelijke eindafrekening

Hoewel consumenten een negatieve ervaring hebben met Energie Direct weten deze vaak ook niet hoe een eindafrekening precies werkt. De eindafrekening is de totaal rekening van al het verbruik in het afgelopen jaar. Maandelijks wordt een voorschot betaald voor deze eindafrekening. Dit voorschot is gebaseerd op het verwachte verbruik. Als meer verbruikt is zullen deze kosten later worden geïncasseerd op de eindafrekening. Als men minder verbruikt kan ook geld terug worden gestort.

De eindafrekening bestaat uit de volgende onderdelen: De leverkosten, De netwerk- en transportkosten, belastingen en eventuele overige kosten. De consument heeft alleen invloed op de leverkosten. De leverkosten zijn de kosten van het stroom en gas verbruik. Om de leverkosten te beïnvloeden kan de consument enkel minder gaan verbruiken of een andere energieleverancier te kiezen met een lager stroom en gas tarief.

Controleer de eindafrekening

Zoals eerder vermeld zijn de negatieve ervaringen met Energie Direct door administratieve fouten. Bij het overstappen naar een nieuwe energie leverancier wordt altijd de stand van het stroom en gas gevraagd. Het is belangrijk dat de doorgegeven waarden altijd bewaard worden. Zodra de eindrekening ontvangen is kan de beginstand en de eindstand worden gecontroleerd. Als de eindstand niet is opgegeven, kan de energieleverancier een schatting maken gebaseerd op het verbruik. Deze schatting is bijna altijd incorrect, als dit gebeurt is het essentieel dat contact wordt op genomen met de energieleverancier.

> Lees andere ervaringen met Energie Direct

 
Ervaringen met Essent
donderdag, 07 augustus 2014 00:00

Energie ervaringen met EssentIn juli zijn de energietarieven gewijzigd. De ervaringen met Essent zijn niet verbetert.

Veranderingen juli

Essent heeft net zoals andere energieleveranciers haar energietarieven aangepast. Energieleveranciers mogen de energietarieven van consumenten twee keer per jaar veranderen. Dit mogen energieleveranciers echter alleen bij variabele contacten. Consumenten die een vast contract hebben afgesloten hebben de energieprijs voor de looptijd vastgezet. Het nieuwe stroomtarief is € 0,21890. Het nieuwe gastarief is € 0,63430.

Ervaringen met Essent

De ervaringen met Essent zijn het afgelopen jaar niet veel verbeterd. Robert heeft een mooi verhaal geschreven over zijn ervaring met Essent. Wij namen dit verhaal tot ons hart en hebben uitgezocht wat Robert het beste kan doen in dit geval. Uiteraard geld dit ook voor andere zelfde soort ervaringen.

Onjuiste eindafrekening

Niemand zit op de eindafrekening te wachten, vaak zal er extra betaald moeten worden. De ervaring leert dat een eindafrekening meestal niet klopt, dit komt omdat de energieleverancier een schatting maakt op basis van geleverde meterstanden. Essent heeft bijvoorbeeld een online tool voor consumenten. Door het invoeren van de meterstanden wordt er gekeken of er maandelijks meer verbruikt is of niet.

Om zelf overzicht te houden in het verbruik is het verstandig iedere maand de meterstanden op te nemen. Na een aantal maanden is het duidelijk wat het gemiddelde verbruik is. In het geval van Robert is er een fout gemaakt in het "schatten" van de meterstanden. Uit het verhaal nemen wij op dat er in het jaar gewisseld is van energieleverancier. Het is dan ook belangrijk om dit te vermelden tijdens het bellen, en in de verstuurde brieven.  Het kan goed zijn dat de berekening foutief is geweest.

Bezwaar maken bij energieleverancier

Consumenten kunnen een klacht indienen bij de energieleverancier. Wij hebben een voorbeeld brief geplaatst in de reacties, deze kan gebruikt worden bij het indienen van de klacht. Het is belangrijk dat de klacht per aangetekende brief wordt verstuurd, hierdoor heeft de zender bewijs voor de geschillencommissie. Als de energieleverancier geen reactie of beslissing geeft na vier weken of u bent het niet eens met de beslissing kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

> Lees meer ervaringen van Essent

 
Electrabel ervaringen over de jaarafrekening
donderdag, 03 juli 2014 14:41

Electrabel ervaringen Over het algemeen zijn de ervaringen met Electrabel positief. Echter zijn Electrabel ervaringen over de jaarafrekening van 2013 negatief.

Electrabel ervaringen over de jaarafrekening

Uit de ervaringen met Electrabel blijkt dat klanten naar aanleiding van de jaarafrekening van Electrabel tevergeefs contact opnemen met de klantenservice. De klantenservice van Electrabel blijkt niet te reageren op vragen vanuit de klant. Uit de Electrabel ervaringen blijkt dat Electrabel problemen heeft met het nieuwe klantsysteem. Dit systeem stuurt niet automatisch de jaarafrekening naar alle klanten. Op het moment dat klanten contact opnemen met de klantenservice van Electrabel werkt de klantenservice de klachten niet adequaat af. De jaarafrekening wordt na het contact nog steeds niet verstuurd.

Andere Electrabel ervaringen

Verder blijkt uit de ervaringen met Electrabel dat de verhuizing naar een ander adres soepel verloopt. Electrabel verhuist gemakkelijk zonder gedoe mee naar het nieuwe adres. Daarnaast schijnt Electrabel voorschotten op de jaarafrekening niet naar beneden bij te willen stellen. Zelfs niet op het moment dat Electrabel op de jaarafrekening een flink bedrag moet terugstorten.

Wil je alle Electrabel ervaringen lezen of heb je zelf ervaringen met Electrabel die je wilt delen?
> Ga naar Electrabel ervaringen

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11