Energie leveranciersLaatste ervaringen

Goedkoop gas en stroom

Goedkoop gas en stroom

Zoekwoorden

bij   dan   dit   electrabel   energie   energieleverancier   energiemaatschappij   ervaringen   essent   ipad   klanten   maatschappij   nederlandse   nuon   ook   oxxio   positieve   uit   veel   worden   wordt  Alle grijze en groene energiebronnen
dinsdag, 25 september 2012 11:10

In Nederland zijn er verschillende energiebronnen beschikbaar. U maakt met de keuze voor een energieleverancier indirect een keuze voor een energiebron. De verschillende manieren van energie opwekken hebben een effect op het milieu. Grijze energie produceert meer CO2 dan groene energie wat belastender is voor het milieu. Daarnaast kan grijze energie uitgeput raken waardoor deze energiebronnen op den duur niet meer gebruikt worden. Het is de bedoeling dat u bewust bent van uw keuze voor een energieleverancier en daarmee voor een energiebron. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende energiebronnen met daarbij de energieleveranciers die energie opwekken met de energiebron.

Grijze stroom

Fossiele brandstoffen

Energie wordt uit fossiele brandstoffen opgewekt door verbranding van grondstoffen uit de aarde zoals aardgas, steenkool en olie. Het duurt miljoenen jaren voordat fossielen omgezet zijn in fossiele brandstoffen. De hoeveelheid fossiele brandstoffen in de aarde is sterk aan het afnemen. Fossiele brandstoffen zullen steeds minder gebruikt worden als bron van energie.

De hoeveelheid fossiele brandstoffen die energieleveranciers opwekken: Nuon (73,7%), Energie Direct (70,8%), Essent (57,9%), Electrabel (58,1%) en Eon (20,3%).

Kernenergie

Kernenergie wordt tot grijze stroom gerekend omdat kernenergie net zo schadelijk voor het milieu is als fossiele brandstoffen. Het verschil met fossiele brandstoffen is dat kernenergie niet uitgeput raakt. Om deze reden zien sommigen kernenergie als energiebron voor het moment dat fossiele brandstoffen niet meer gebruikt kunnen worden en er nog onvoldoende groene stroom beschikbaar is. Een risico bij het gebruik van kernenergie is dat er stralingen ontsnappen zoals in Tsjernobyl gebeurt is.

De hoeveelheid kernenerge die energieleveranciers opwekken: Atoomstroom (100%), Nuon (4,7%), Energie Direct (6,2%), Essent (5,2%), Electrabel (2%) en Eon (1,5%)

Groene stroom

Windenergie

Windenergie is een van de oudste vormen van groene stroom. Vroeger werd windenergie al gebruikt om graan te malen. Tegenwoordig wordt windenergie voornamelijk opgewekt in windmolens. In een artikel van 12 september 2012 komt naar voren dat de hele wereld van energie voorzien kan worden uit windenergie. Windenergie is op dit moment te duur om in grote hoeveelheid te publiceren. Veel Nederlanders zijn voor windenergie maar willen dit niet in hun eigen buurt opwekken. Windenergie wordt veel op zee of langs de weg geproduceerd. De hoeveelheid windenergie die energieleveranciers opwekken: Nuon (8,9%), Energie Direct (23%), Oxxio (22,3%), Essent (11,8%), Electrabel (4%) en Eon (28,9%)

Zonne-energie

Zonne-energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Zonnepanelen worden in Nederland op daken gezet. De zon verwarmt water onder de zonnepanelen wat omgezet wordt in energie. Zonne-energie wordt voornamelijk zonder tussenkomst van een energieleverancier door fabrieken en huishoudens zelf opgewekt. Zonne-energie is een dure vorm van groene energie. De hoeveelheid zonne-energie die energieleveranciers opwekken: Nuon (0,2%), Essent (0,1%)

Biomassa

Groene energie wordt uit biomassa gehaald door de biomassa te verbranden. Biomassa bestaat uit het drooggewicht van organismen of delen daarvan. Biomassa is biologisch afval wat plantaardig en dierlijk kan zijn. In veel gevallen gaat het om restafval van planten en dieren dat omgezet wordt in biobrandstof. Het verbranden van gft-afval valt onder biomassa.

Een variantie op biomassa is afvalverbranding. Dit is het verbranden van restafval om dit om te zetten in energie. De hoeveelheid biomassa die energieleveranciers opwekken: Essent (22,4%), Eon (15,6%), Electrabel (8%), Nuon (7,2%) en Oxxio (4,5%).

Waterenergie

Waterenergie wordt gehaald uit stromend water. Er zijn veel vormen van waterenergie: waterturbines, getijdenenergie, golfslag energie en blauwe energie. Waterturbines zijn een soort windmolens in het water, waarbij de drijfveer water is in plaats van wind. Getijdenenergie is energie dat opgewekt wordt door het wisselen tussen eb en vloed langs rivieren. Golfslag energie wordt opgewekt uit de wisselende waterniveaus op zee waaruit golven ontstaan. Deze vorm van energie wordt in 2012 nog niet winstgevend gebruikt. Blauwe energie wordt opgewekt door de verschillende zoutconcentraties van twee watermassa's. Deze energie wordt opgewekt waar zoet water de zee in gaat. De hoeveelheid waterenergie die energieleveranciers opwekken: Nederlandse Energie Maatschappij (100%), Oxxio (73,2%), Eon (33,8%), Electrabel (27,9%), Nuon (12,9%) en Essent (2,7%).

Aardwarmte

Aardwarmte wordt opgewekt door heet grondwater uit ondergrondse waterreservoirs naar boven te pompen. Dit water is zo warm dat hier winstgevend energie uit gehaald wordt. Nadat dit water afgekoeld is wordt het met een andere pijp weer terug de aarde in gepompt. Dit waterreservoirs zitten op ongeveer 500 meter diepte in de aarde. Deze energiewinning vindt voornamelijk plaats op vulkanische gebieden zoals IJsland. In Nederland wordt geen energie gewonnen door middel van aardwarmte.